ODDZIAŁ VI SMERFY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 


 

 

I can speak English, czyli dwujęzyczność w przedszkolu

 

Na czym polega dwujęzyczne wychowanie? W przeciwieństwie do tradycyjnych metod wczesnego nauczania języka obcego- jest to taka organizacja procesu dydaktycznego w placówce, w którym język drugi jest obok języka ojczystego środkiem przekazu informacji, wiedzy i środkiem komunikacji. Pisząc za dr Magdaleną Olpińską, programu edukacji dwujęzycznej nie należy utożsamiać z tradycyjnymi formami wczesnego nauczania języków. W przedszkolu dwujęzycznym nie odbywa się bowiem formalna nauka języka obcego, tylko dzieci mają z min ciągłą styczność podczas pobytu w przedszkolu. Język drugi może być stosowany w każdej dziedzinie codzienności przedszkolnej: podczas zabaw, toalety, spożywania posiłków, czy wyjścia na spacer.

Ważną zasadą podczas poznawania przez dzieci języka obcego jest konieczność systematycznego powtarzania treści już poznanych oraz wprowadzenie systemu nagradzania i chwalenia za efekty pracy. Za każde zapamiętane słowo, wypowiedziany zwrot dzieci należy pochwalić i pokazywać im jak wiele osiągnęły, ponieważ to będzie motywowało je do dalszego spontanicznego i niczym nie skrępowanego poznawania języka. Język angielski w przedszkolu dwujęzycznym jest więc narzędziem ogólnego rozwoju poznawczego, intelektualnego, społecznego i emocjonalnego dzieci. Poznają dzięki niemu swoje otoczenie i świat, gromadzą doświadczenia i wiedzę o sobie i środowisku. Dzieje się to za pomocą integracji wypowiedzi z treściami oraz czynnościami, które dzieci obserwują i w których uczestniczą. Tak więc dla użycia języka angielskiego istnieje zawsze wyraźny kontekst sytuacyjny, by na jego podstawie dzieci mogły zrozumieć znaczenie wypowiedzi.

Dzieci w wieku przedszkolnym rozwijają swoje kompetencje językowe:

- naśladując wypowiedzi dorosłych

- ucząc się wielu rzeczy na pamięć

- samodzielnie rekonstruując system języka drugiego na podstawie rozumienia sensownych komunikacyjnie wypowiedzi językowych.

Literatura:  

M. Olpińska „Wychowanie dwujęzyczne”
strona internetowa www. bilingual.com.pl
materiały Komisji Europejskiej www.ec.europa.eu

 


 

WITAMY SERDECZNIE W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2022/23

 

GODZINY PRACY GRUPY SMERFÓW: 7.00 - 16.00

JĘZYJ ANGIELSKI : ŚRODA 09.00 - 09.30,   PIĄTEK 09.00 - 09.30 -  NAUCZYCIEL:  lic. ANNA BIGAJ

RELIGIA: ŚRODA  14.00 - 14.30   S. DANUTA ZIELIŃSKA

 

NAUCZYCIELE:

mgr ANNA BARAN, 

mgr IWONA JAROMIN - SOKÓŁ 

 

 KTO TAK PIĘKNIE TAŃCZY I GRA?

TO GRUPA SMERFY! KAŻDY JĄ ZNA.

SMERFY OD RANA CIĘŻKO PRACUJĄ,

WYCINAJĄ, KLEJĄ, MALUJĄ.

PRZYJEMNA JEST TO DLA NICH PRACA,

BO KAŻDEGO SMERFA WZBOGACA.

OWOCE, WARZYWA ZJADAJĄ

I O PRZYRODĘ ZAWSZE DBAJĄ.

UWIELBIAJĄ WSZYSTKIE ZWIERZĘTA,

NAWET GARGAMELA I KLAKIERKA.

WZAJEMNIE SOBIE POMAGAJĄ,

RADOŚĆ WIELKĄ Z TEGO MAJĄ.

aut.M.Czopik - Nowicka

     

Grupa SMERFÓW  to bardzo miłe istoty.

 Smerfy spędzają radosne dni przedszkolne w kolorowej smerfnej sali na piętrze budynku.

 I jak to Smerfiaki – na pierwszy rzut oka do siebie podobne, to jednak każdy z nich jest niepowtarzalny.

 W grupie Smerfów znajdziemy Mądrale, Pracusie, są też Zgrywusy.  Ważniaków, Łasuchów i Śpiochów też nie brakuje.

 


GRUPA VI

    

Pliki do pobrania