STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w związku z art. 4b Ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, w Przedszkolu Miejskim 9 w Jaworznie wprowadza się Standardy ochrony małoletnich (załącznik poniżej).

Dokument obowiązuje od 15 lutego 2024 r.

Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach krzywdzenia lub krzywdzenia małoletnich w Przedszkolu Miejskim nr 9 w Jaworznie:

  • Pedagog szkolny – mgr Sylwia Westenholc
  • Koordynator ds Wdrażania Standardów ochrony małoletnich –  mgr Anna Duda