Projekt

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 października 2022

Nasza grupa w tym roku szkolnym zgłosiła się do udziału w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym

„Z kulturą mi do twarzy”, celem projektu jest m.in.

- promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno
- rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką
- współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym
- wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm